REKLAMACJA

Reklamacje można składać bezpośrednio u dostawcy w przypadku dostawy przez pracowników firmy Multikolor sp.j. lub w razie dostawy przez firmę kurierską , w przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości towaru ,Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z e-sklepem lub firmą Multikolor sp.j.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 - tu dni od daty jej złozenia przez Kupującego . O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego.