Regulamin Sklepu Internetowego Multikolor.pl

Sklep internetowy www.multikolor.pl jest własnością firmy:

Multikolor sp. j.
30-036 Kraków ul. Mazowiecka 16
nr.konta e-sklepu:    43 2490 0005 0000 4600 1249 8975
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000111441
NIP : 677-000-45-28
REGON : 350532415

 

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu na terenie Polski (w szczególnych przypadkach poza jej granicami po określeniu warunków dostawy i jej kosztów)


2. Warunkiem koniecznym do zrealizowania transakcji jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie  internetowej Sprzedającego www.multikolor.pl


3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się ze wszystkimi punktami regulaminu i skutkuje zawarciem umowy w chwili gdy Sprzedający otrzyma zamówienie opatrzone numerem.

4. Przyjęcie zamówienia jest każdorazowo potwierdzane drogą e-mailową bądź telefonicznie przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


5. Firma Multikolor sp.j. zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówień błędnie bądź częściowo wypełnionych.


6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.multikolor.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)

7. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest niedostępny, Kupujący zostanie o tym, niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w całości, bądź do rezygnacji z towaru którego brakuje ,bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen, każdorazowo informując o tym klientów. W przypadku zmiany ceny, Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupów.


9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów znajdujących się w ofercie, zmiany czasu trwania promocji .


10. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły winien uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.


11. Zamówione towary wysyłamy w zależności od wybranej formy płatności w przeciągu 24 godz. od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania przelewu bankowego od poniedziałku do piątku. Towary wysyłane są przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedającym. Koszt wysyłki (dostawy) doliczany jest do zamówienia Kupującego. Cena wysyłki ustalana jest w oparciu o stawki firm kurierskich. Kupujący otrzyma dołączony do towaru paragon fiskalny lub fakturę vat jeśli wskaże dane niezbędne do jej wystawienia.

12. Koszt wysyłki (priorytet-przedpłata):

        

            do 5kg - 16,00zł - firma kurierska
            do 30kg - 23,00 zł - firma kurierska
            od 30kg do 100 kg - 140,00 zł - firma kurierska
            do 300kg -152,00 zł - firma kurierska
            do 500kg -182,00 zł - firma kurierska
            na terenie KRAKOWAkoszt transportu -  20 zł,
            na terenie KRAKOWA  zamówieniach powyżej 2000zł transport - gratis.
            odbiór osobisty - opłata dystrybucyjna  - 15 zł                                                            


13. Koszty wysyłki zamówienia o wadze powyżej 30kg mogą być mniejsze jeśli zamówienie to podzielimy na kilka zamówień o wadze do 30kg (23,00zł) pamiętając że 10 litrów waży około 14kg

14. Wszystkie produkty z mieszalnika wymagają wcześniejszej przedpłaty na nasze konto. W przypadku pozostałych produktów zamawiający może wybrać następujące formy płatności:

            przedpłata - przelew na nr.konta e-sklepu: 43 2490 0005 0000 4600 1249 8975- koszt płatności 0,00 zł
            pobranie za zaliczeniem - koszt zależny od ciężaru zamówienia

15. Całkowity koszt zamówienia to: wartość towaru powiększona o koszty wysyłki i koszty płatności

16. Odstąpienie od umowy:   Kupujący ,zgodnie z  ustawą z dnia 30.05.2014 poz 827 art.27 o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

17. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje (konsumentowi) Kupującemu w wypadkach szczegółowo określonych w & 10 ust.3 cytowanej wyżej ustawy min. świadczeń ,które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

18. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej powyżej ,Sprzedający jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, a w szczególności nieuszkodzonych oryginalnych opakowań i nieuszkodzonego towaru ,nie noszącego znamion używania.

19. Warunki dostawy: Przy dostawie towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie w obecności Dostawcy ,czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nie naruszona i  o potwierdzenie Dostawcy odbioru towaru. W razie uszkodzenia przesyłki, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie jej oraz zgłoszenie tego faktu Dostawcy w celu sporządzenia przez Dostawcę protokołu zwrotu.

20. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Kupujący.

21. Reklamacja towaru: Reklamacje można składać bezpośrednio u dostawcy w przypadku dostawy przez pracowników firmy Multikolor sp.j. lub w razie dostawy przez firmę kurierską , w przypadku stwierdzenia braku lub wadliwości towaru ,Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt z e-sklepem lub firmą Multikolor sp.j.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 - tu dni od daty jej złozenia przez Kupującego . O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego.

22. Ochrona danych osobowych: Kupujący dokonując rejestracji na stronie internetowej www.multikolor.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.